Vad är det för material i smyckena?

Kirurgiskt stål

Kirurgiskt stål är en form av rostfritt stål och en legering av järn, kol, krom (12–20 %), molybden (0,2–3 %) och nickel (8–12 %). Kromet ger stålet egenskaper som förhindrar att metallen rostar eller får repor. Dessa egenskaper är viktiga när föremål ska desinficeras.

Nicklet ger det rostfria stålet en mjuk och glänsande yta och molybdenet dess hårdhet och förmåga att behålla skarpa kanter, vilket är viktigt för kirurgiska instrument.

Ibland är dock immunsystemets reaktioner på nickel ett problem. Detta är ett ämne som stöts bort från kroppen och därför inte används som permanent implantat, då kroppen reagerar negativt och kan drabbas av inflammationer. Istället brukar titan användas till kroppsliga ingrepp.

Rostfritt Stål

Rostfritt stål korroderar mycket långsammare än kolstål tack vare att det legerats med krom. När kromhalten överstiger cirka 11 % bildas en tunn, passiv hinna som skyddar det underliggande stålet mot vidare oxidation. Ytskiktet består av kromoxid som är bara 20-30 Å tjockt. Om stålets yta skadas, återbildas ytskiktet mycket snabbt förutsatt att det finns syre tillgängligt i omgivningen.

Den kemiska motståndskraften i rostfritt stål ökar med stigande kromhalt, men den ökar även med minskande kolhalt, varför rostfria stål bör ha en kolhalt under 0,25 %. En allmänt förekommande missuppfattning om rostfritt stål är att det inte rostar överhuvudtaget men det gör det i många miljöer.

Det finns rostfria stål som kallas rosttröga stål eftersom korrosionsfilmen (rosten) bildar ett närmast passivt skikt efter en viss nivå som bromsar vidare korrosion.

Rostfritt stål uppfanns på Brown-Firth laboratioriet i Sheffield av Harry Brearley år 1912 som under experiment med olika legeringar till kanonrör upptäckte att järn-kromlegeringar inte rostade vid etsning (se artikel från New York Times).

Hematite

Hematit (även blodstenblodstensmalm eller järnglans) är en rödaktig järnoxid med formeln α-Fe2O3. Hematit är vanligt i tropiska jordar; orsakar ofta sådana jordars mer eller mindre röda färg. Bildas mycket långsamt efter omvandling av ferrihydrit. Hematit är också en vanlig järnmalm och förekommer allmänt i malmfälten i Bergslagen. Hematit är omagnetiskt på grund av antiferromagnetism, vilket gör den svårare att sortera ur gråberget än magnetit.

Mineralet kvarts bildar ränderna i den kvartsbandade blodstensmalmen. Kvartsbandad blodstensmalm kan bland annat hittas i Stripa gruva, i trakterna av Norberg och Nora och är landskapet Västmanlandslandskapssten. Det finns också på Mars.

Namnet blodstensmalm kommer av att när den repas eller pulveriseras får den en röd färg. Liksom flera andra järnoxider, används den som pigment, bland annat i Falu rödfärg och järnmönja.

Lava

Ordet lava är både en benämning på bergartsmälta (magma) på eller ovanför jordens yta samt den bergart som denna smälta stelnar till, då även kallad lavabergart. Lava tränger fram ur jordens inre genom sprickor och rör, främst ur vulkaner. När lava flyter eller kastas upp ur jorden i vätskeform håller den en temperatur på ungefär 700–1 200 °C och trots en viskositet 100 000 gånger vattnets, kan lava flyta flera kilometer innan den svalnar och stelnar. Flytande lava stelnar till många olika magmatiska bergarter, bland annat pimpsten, obsidian, porfyr och basalt.

Onyx

Onyx (grekiska: ’nagel’) är en ädelsten bestående av mineralet kalcedon, bestående av parallella skikt som växlar mellan svart och vitt. Den används bland annat vid tillverkning av kaméer.

Kalcedon-onyx heter lite olika beroende på vilka färger som ingår:

  • Onyx utan epitet är svart med vita inslag.
  • Sardonyx är svart eller brun med vita inslag.
  • Karneol-onyx är röd med vita inslag.
  • Det finns även enfärgad onyx.

Onyx-marmor är en form av onyx som uppstår i kalkhaltigt vatten. Den är mindre hård och används för tillverkning av prydnadsföremål såsom skålar, glas och liknande.

Nu kan du hitta denna bild på våra produkter. Detta innebär att vi har testat metall delarna i dom olika smyckena. Vi kan endast gå efter detta test, och skulle det ändå vara så att du som kund ändå får besvär kan inte Diamanda stå till svars för detta då vi har gjort vårt för att säkerställa kvaliteten på ditt smycke.