Ångerrätt

1. Vad innebär ångerrätten?

Du som köpare på diamanda.se har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Diamanda detta inom en ångerfrist om 14 dagar. Ångerrätten innebär att Du som Kund har rätt att lämna tillbaka varan och få Era pengar åter.

 

2. Hur ska en konsument gå tillväga för att ångra sitt köp?

En konsument som vill ångra sitt köp ska meddela säljaren detta inom ångerfristen. Meddelandet lämnas lämpligen i skriftlig form (se Diamandas ångerblankett). Därefter ska konsumenten skicka tillbaka sitt/sina  smycken inom 14 dagar från meddelandet.

 

3. Kan en konsument ångra ett köp sedan varan har använts?

Ja, en konsument får använda en vara i syfte att undersöka varans egenskaper och funktion. Om konsumenten har använt eller hanterat varan på ett sätt som inte varit nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktion, kan dock säljaren ha rätt till ersättning för värdeminskning. För att ha rätt till ersättning måste säljaren vid avtalets ingående ha informerat konsumenten om förutsättningarna för värdeminskningsavdrag.

 

4. Finns det några undantag från ångerrätten?

Varor som är specialtillverkade efter konsumentens önskemål eller som har en tydlig personlig prägel, t.ex. en måttanpassad eller graverad vara

 

5. Vem betalar för returfrakten?

Konsumenten betalar för returfrakten. Konsumenten står alltid för förhöjda leveranskostnader på grund av konsumentens val av leveransmetod, förutsatt att säljaren inte åtagit sig att ersätta den kostnaden