Själva lagningen är gratis.
Den enda kostnaden för dig är returkostnaden och ev. emballage.