Vad är armbandsgaranti?

Om du inte är nöjd med hur ditt armband sitter på din handled? Har det av någon anledning gått sönder?

Då kan du skicka tillbaka ditt armband och jag lagar